O Mistra Ostrova 2015 – klubový závody agility – propozice

dsc_0829
Psí škola „Na Ostrově“ Brno pořádá klubové neoficiální závody agility:
„O Mistra Ostrova 2015“ !
(Startovní listina je už naplněná, další přihlášky nepřijímáme!)

Kdy:                       Sobota 3.10.2014
Prezence:
           8:30 do 9:00 hod.

Kategorie:

1) Učni: tj. ti, co ještě nikdy nestartovali na oficiálních závodech agility, minimální věk
psa 12.měsíců!!
2) Mazáci: aneb všichni ostatní závodníci, kteří už mají vystavený výkonnostní průkaz, nebo si troufají běžet těžší parkury.

 

Program:

  1. hra pro všechny na rozběhání – hodně tunelů a nějaká ta skoková překážka…
  2. jumping 1 pro Učně
  3. jumping pro Mazáky
  4. jumping 2 pro Učně
  5. agility běh pro Mazáky

Oceněni  budou vždy nejlepší tři týmy  v dané kategorii a běhu, bez ohledu na „klubovou“ příslušnost! 
Titul „Mistra Ostrova“  získá ovšem pouze „Ostrovan“ za součet běhů jumping a agility, stejné pravidlo platí i pro nejlepšího „Učně agility“ Ostrova – zde se budou sečítat běhy  jumping 1 a 2

Běhy bude posuzovat:  Martina Vaškebová

Kdecvičiště Psí školy „Na Ostrově“ Brno

Startovné:  250,– Kč jeden pes (100,– Kč druhý pes a další) pro přespolňáky!
Pro Ostrovany platí cena 150,– Kč jeden pes  (50,- Kč druhý a další)
Platba startovného na účet č. 101537261/0300 v.s. 03102015 do  21.09.15

Uzávěrka: 16.09.2015, nebo do naplnění startovní listiny  –  počet startujících je  omezen na 60 týmů a přednost na seznamu budou mít Ostrovani a poté uhrazené přihlášky!!!

Podmínky účasti:

  • Stáří psa min. 12.měsíců
  • Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění, na ochranu zvířat proti týrání. Hrubé zacházení se psem (i mimo parkur), bude trestáno vyloučením psovoda ze závodu (i v případě, že závodí s více psy).

Těšíme se na vás a budeme rádi, když přispějete nějakou dobrotou na náš proslulý „Ostrovanský stůl“! Victory