Zkoušky ZOP a ZPU1

POSLEDNÍ SECVIČNÉ – středa 27.4 v 10.15. a v pátek 29.4. v 17:00 !
Jinak budeme na zkoušky nacvičovat během kurzů poslušnosti podle rozvrhu hodin.
Skupiny rozdělíme takto: 1. skupina: Helena,Olga, Svatava,Jitka,Markéta – sraz na cvičišti v 8:45, začátek v 9:00, 2. skupina: Lea, Pavel, Eva,Jitka, Aneta – sraz na cvičišti v 10:00 – předpokládaný konec zkušek v 11.30.
S sebou: průkaz původu psa, výkonnostní průkaz (pokud je vystavený), náhubek
350,- Kč na startovné. 

A následují opravdu osvědčené rady účastníkům… 
Pokyny pro účastníky zkoušek ZOP a ZPU.

Sebou: očkovací průkaz psa, průkaz původu – pokud ho pes má, výkonnostní průkaz psa (pokud ho už máte vystavený), vodítko, obojek, náhubek, případně deku pod psa, kterou lze v případě nepříznivého počasí použít jako podložku pod psa na dlouhodobém odložení… pro cvik „hlídání předmětu“ (ZPU1) i vhodný předmět: batoh, bundu, peněženku apod…(hračka psa a pytlík s odměnami nejsou vhodným předmětem! Má to být předmět psovoda!

A teď pokyny k jednotlivým cvikům:

1)    Na provádění cviků nastupujeme po dvojicích (případně po trojicích): všichni dají  hlášení rozhodčímu, při kterém drží vodítko v LEVÉ  RUCE! Hlášení by mělo znít takto:

Pane rozhodčí, psovod XY se psem XY jsou připraveni ke složení zkoušky ovladatelnosti psa (popř. upotřebitelnosti psa).

Poté vám pan rozhodčí potřese pravicí a popř. pohladí psa, aby zjistil, jestli není agresivní.  Po hlášení jeden z dvojice (trojice) odchází k vyznačenému místu pro odložení: cedulka „pes“ nebo  „fena“ – pohlaví svého psa určitě znáte! a položí psa k cedulce – doporučuji položit psa tak, aby měl cedulku za zadkem, aby ho náhodou nenapadlo ji v průběhu odložení třeba očuchávat! Druhý z dvojice bude vyzván, aby šel k výchozímu bodu: to je další cedulka, zapíchnutá do země…(popř. třeba kužel).  Poté následuje cvik „přivolání“ – rozhodčí velí směr, kam se má psovod vydat se psem na vodítku, potom zavelí „uvolnit psa z vodítka“ (pes jde stále u nohy a na další povel rozhodčího velí psu „volno“ a jde nezměněným tempem a směrem vpřed, dokud mu rozhodčí nezavelí buď změnit směr chůze, nebo přivolat psa… Pokud se rozhodnete pro přivolání Ke mně, tak se zastavíte a natočíte směrem ke psu, jedním povelem psa přivoláte (můžete použít oslovení psa jménem zároveň s povelem „Ke mně“, ale musí to být vysloveno naráz a bez pauzy…) Potom počkáte, až pes přiběhne a sedne si před vás, opět počkáte na povel rozhodčího, který bude velet „psa k noze“. Pokud vám víc vyhovuje přivolání za pochodu k noze, pokračujete stále ve směru své chůze a jedním povelem přivoláte psa k noze. Po jeho přiřazení k vaší noze pokračujete v chůzi tak dlouho, dokud vám rozhodčí nezavelí „zatavit stát!“. Potom vám rozhodčí řekne, ať si připoutáte psa a přejdete si zpět k výchozímu bodu… V momentě, kdy budete psa připínat na vodítko,  máte čas si psa pochválit (jen slovně a krátkým pohlazením – pamlsky jsou během celé zkoušky nepřípustné!!!)

V momentě, kdy se po přivolání psa jeden z dvojice  psovodů přemisťuje k výchozímu bodu, tak druhý  odchází od psa na odložení. Pozor – vše až na povel rozhodčího a nesmíte zapomenout odepnout psa z vodítka. Pes na odložení s připnutým vodítkem = 0 bodů za provedení cviku! Během odložení doporučuji nesahat do kapes, neupravovat si vlasy, výrazně neměnit polohu – toto vše může váš pes brát jako signál k přivolání! Pokud váš pes popoleze, nebo změní polohu, tak na něj nesmíte promluvit – zkuste zatnout zuby a hypnotizovat psa, aby zůstal na místě! 🙂 Změna polohy, nebo popolezení o pár metrů má za následek bodovou ztrátu několika bodů, ale váš povel „zůstaň“ na dálku znamená, že tento cvik budete mít za nulu! Po ukončení poslušnosti prvního psa vám rozhodčí zavelí „ke psu“ a vy se půjdete přiřadit ke svému psu (obejdete ho a stoupnete si vedle něho) – pes by měl stále ležet a teprve na pokyn rozhodčího psa u nohy posadíte a připoutáte na vodítko. Pokud váš pes v odložení nevydrží a přijde za vámi, tak už se tím netrapte, běžte ho vrátit na místo a zůstaňte buď u něj, nebo jen pár metrů od něj!

Chůze u nohy na vodítku většinou nebývá problém, upozorním jen na pár nešvarů a to je:

  • Přidržování vodítka i levou rukou – tak to se nesmí! Vodítko je drženo v pravé ruce „mírně“ prověšeno. Cukání se psem se také nedovoluje. Psa upozorňujete povelem „k noze“ při vycházení z pozice sedni u nohy, při obratech a při změně rytmu chůze na klus a pomalou chůzi.
  • V průběhu rovných úseků na psa nemluvíte, ani zuřivě neplácáte rukou o nohu! A choďte ROVNĚ!!! Chodí se tzv. „účko“ do pravých úhlů!
  • Na psa v průběhu jednotlivých cviků nesaháme a pokud si např. sedne při obratech u nohy nakřivo, tak ho opravte jen v případě, když vám to rozhodčí řekne.
  • Při chůzi bez vodítka psovi v obratech neutíkejte a dávejte mu povely dřív, než  uděláte obrat, aby měl čas zareagovat. Také při pokynu „zastavit stát“ nejdřív psovi velte k noze a teprve po jednom nebo dvou krocích zastavte! Povely vydávejte srozumitelně, dostatečně hlasitě, radostně a hlavně choďte SVIŽNĚ! Nejhorší je pohled na couraly! 🙂 Couralové také prodlužují dobu, po kterou musí ten druhý pes z dvojice vydržet na odložení! Psa pochvalte pokaždé, když si rozhodčí bude zapisovat body!

Po ukončení cviků poslušnosti se dvojice vymění a za stejných podmínek jako psovod první, jde ten druhý odložit psa (tzn., že počká, až mu rozhodčí vydá pokyn k odložení). Jakmile i druhý psovod dokončí svou poslušnost, jdou oba psovodi k rozhodčímu a poslechnou si jeho komentář k jejich výkonům – popř. podají hlášení o ukončení cviků poslušnosti… No a potom už půjdou na řadu další!

2)    Při cvicích ve skupince je důležitá koordinace s ostatními psovody. Řada se vyrovnává na levého ve skupině, tempo přizpůsobíme nejpomalejšímu, ale i ten nejpomalejší bude chodit RYCHLE!!!! Největší problém vám dělají příkazy na změnu směru ve skupině!! Takže „směr přímý pochodem vchod“ je snad jasný – prostě jdu ROVNĚ a udržuji si rozestupy od ostatních! Vlevo nebo vpravo v bok znamená, že tento povel vykonám okamžitě, vlevo nebo vpravo  zatočit  znamená, že tento povel vykonávám za prvním ze skupiny, takže  jdete v zástupu! Povel vlevo, nebo vpravo protichodem znamená, že se první ve skupině otočí o 180 stupňů a jde zpět proti zástupu ostatních a další v zástupu dělají stejný obrat až když dojdou tam, kde ho dělal ten první!

Při odložení ve skupině na 2 minuty platí stejná pravidla, jako při dlouhodobém odložení – tzn., že nesmíte nechat u psa vodítko a stojíte 30 kroků od psa klidně a bez dalších povelů…

Po přechodu nepříjemného materiálu a přenášení psa máte zkoušku za sebou a já budu doufat, že ji budete mít splněnou na co nejvyšší počet bodů!!!

3)    Pro ty, co jdou na zkoušku ZPU1 platí výše uvedené, jen provedení všech cviků je bez vodítka.  Snad jen  přidám upozornění, že rozhodčí bude v posuzování jednotlivých cviků mnohem přísnější a bude požadovat přesnější provedení. Takže žádné povely navíc a znalost zkušebního řádu. Celá zkouška probíhá bez vodítka, mimo přezkoušení psa v reakci na nepříjemný zvuk, kdy je pes upoután na vodítko a stojí vedle psovoda. Při dlouhodobém odložení jde psovod od psa do „úkrytu“, tzn., že ho pes nesmí vidět a odložení je opravdu dlouhé, takže na to při tréninku myslete!

Tak to by bylo tak v kostce vše !

Martina