Letní Robinsonáda 2019 – závody agility

Psí škola „Na Ostrově Brno“ uspořádá závody agility nazvané
„Letní Robinsonáda 2019“

Datum:          v sobotu 25.5.2019
Prezence:     od 8:00 do 8:30 hod.

Úvodní informace GDPR
Přihláškou a uhrazením startovného na naše akce účastník uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů, jako je jméno, věk, e-mailová adresa, či datum narození, a dále jejich využití ke komunikaci mezi účastníkem a pořadatelem či třetí stranou.

Přihlašování přes KAČRinfo: 

Program: agility, jumping 1, jumping 2,  finále – běh agility

Z každého běhu a z každé velikostní kategorie postupuje do finálového běhu 7 nejlepších týmů kat. large a 4 nejlepších týmů kat. meidum a 3 z kat. small (vyhrazujeme si právo upravit tyto počty podle konečného stavu přihlášených týmů po uzávěrce).
Pokud se některý tým kvalifikuje vícekrát, startovní listina finálového běhu bude doplněna o další týmy v pořadí.
Vítězové finálových běhů ve třech velikostních kategoriích budou odměněni finanční hotovostí:
1. místo – 1.500,- Kč, 2.místo 1.100.- Kč, 3.místo 800,- Kč.
A pokud nám budou sponzoři příznivě nakloněni, tak i nějakou tu věcnou cenu  navíc! 🙂

Rozhodčí: pan Petr Pupík

Kdecvičiště Psí školy „Na Ostrově“ Brno

Startovné:
* člen  KAČR a zahraniční týmy: 400,- Kč jeden pes (350,– Kč druhý pes a další),
* domácí týmy z Psí školy „Na Ostrově“ : 350,- Kč, druhého a dalšího psa za 250,- Kč
* nečlen KAČR: startovné se navyšuje o 80,- Kč za každého psa!

Startovné zasílejte na č.ú. 2101161152/2010
Variabilní symbol: 26052019  Do poznámky jméno psovoda a psa/psů

Uzávěrka: 16.5.2019, nebo do naplnění startovní listiny. Počet startujících je  omezen na 90 týmů.
Do startovní listiny budou zařazeny pouze týmy s uhrazeným startovným.

Podmínky účasti:  výkonnostní průkaz psa, dodržování řádu a stanov KAČR.
Občerstvení zajištěno!

Těšíme se na vás! 🙂

Informace:  e-mail: agility.Brno@seznam.cz, tel.: 603788787