Zkoušky ZOP a ZPU1 – zájemci o absolvování: hlaste se! :-)

Dne 29.09.2019 (neděle) od 9.00,proběhnou na našem cvičišti zkoušky ZOP a ZPU1!
Rozhodčí: pan Ing. Novák

Počet účastníků omezený na 12 a přednost mají absolventi našich kurzů poslušnosti!
Zájemci se mohou přihlásit na e-mail: agility.Brno@seznam.cz
Do přihlášky napište svoje jméno a plemeno a jméno vašeho psa. (další iniciály si od vás vyžádáme později)
Cena za zkoušku: cca 500,- Kč (podle počtu přihlášených)
Platba na místě v den zkoušky!

Podmínky účasti: znalost zkušebních řádů KJ Brno, předepsaný minimální  věk psa a jeho dobrý zdravotní stav.

Nácvik budeme provádět v běžných hodinách kurzů poslušnosti pro pokročilé a cca 14 dní před zkouškami se domluvíme i na nácviku skupinových cviků. (tzv. „secvičné“ 🙂 )
Doporučujeme všem zájemcům, aby si opravdu prostudovali zkušební řády!
Veškeré vaše dotazy rády zodpovíme! 🙂
Holky ze Psí školky.