II. ročník Ostrov Cup – neoficiální závody hoopers

Termín:  
Sobota 18.4.2020
Prezence:    8.30 – 8.50
Místo konání:   
cvičiště Psí školy „Na Ostrově“ Brno
Startovné:
220 Kč / tým (druhý a další pes jednoho psovoda 70,- Kč). Platba  na místě!
Rozhodčí:  
Hana Frimmelová, Martina Vaškebová


Upozornění pro účastníky:
Pravidla těchto závodů určují pořadatelé a nejsou přesně podle pravidel Hoopers Klubu ČR. Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu programu v závislosti na  počtu přihlášených, nebo z důvodu nepříznivého počasí.

Podmínky pro účast:
1)dobrý zdravotní stav psa.
2)po celou dobu konání závodu musí být chování závodníků v souladu s právními předpisy upravující ochranu zvířat, zejména zákonem na ochranu zvířat proti týrání. 

Závodit se bude ve třech kategoriích:

I. Hoopers H0 (minimální věk psa 12 měsíců)

V této kategorii můžete postavenou trať absolvovat po boku svého psa a navádět ho hračkou, nebo pamlskem (který ovšem musí být v pevném a uzavřeném obalu).
Pokud pes mine nějaký oblouk, tunel, zástěnu či barel, bude penalizován chybou, kterou ovšem musí ihned opravit a pokračovat v trati.
Pokud chybu neopraví a nedoběhne trať podle předem daného pořadí překážek, bude to pro tým znamenat diskvalifikaci. Diskvalifikaci bude znamenat i to, pokud pes opustí vyznačený prostor pro „parkur“ a psovod ho nebude schopný přivolat zpět. Další diskvalifikace bude i za překročení maximální času, za který by měl pes trať proběhnout.
Tratě budou pro tuto kategorii 2 a vítěz vzejde ze součtu těchto dvou běhů.
Počet překážek na trati: 15-20

Kategorie H0  bude rozdělena na dvě výškové kategorie:
Small: psi s kohoutkovou výškou do 40 cm a Large: psi s kohoutkovou výškou nad 40 cm.


II. Hoopers  H1 (minimální věk psa 15 měsíců)

V této kategorii už bude v trati vyznačen čtverec (nebo obdélník), ze kterého psovod bude psa vysílat. Nevýrazný přešlap jednou nohou nebude penalizován, výrazný a vědomý přešlap, nebo  opuštění prostoru pro vysílání bude penalizováno chybou.
Počet překážek bude 16 – 22
Minutí překážky, nebo proběhnutí jiné mimo pořadí, bude penalizováno chybou.
Pokud pes mine některou z překážek, musí se vrátit a chybu opravit, jinak bude diskvalifikován.
Pokud si přidá některou mimo pořadí, ale plynule naváže na určenou trať, bude to znamenat také chybu.
Diskvalifikován bude pes, který opustí vyznačený prostor pro hoopers parkur a který nedokončí trať v maximálním stanoveném čase.
Tratě budou pro tuto kategorii dvě a vítěz vzejde ze součtu těchto dvou běhů.

Kategorie H1 bude rozdělena na dvě výškové kategorie:
Small: psi s kohoutkovou výškou do 40 cm a Large: psi s kohoutkovou výškou nad 40 cm.

III. Hoopers  H2 (minimální věk psa 18 měsíců)

V této kategorii bude v trati vyznačen čtverec (nebo obdélník), ze kterého psovod bude psa vysílat. Přešlap a opuštění prostoru pro vysílání bude znamenat diskvalifikaci.

Počet překážek bude 16 – 22
Minutí překážky v pořadí znamená odmítnutí a penalizaci 5 tr. bodů a pes chybu musí napravit.
Proběhnutí jiné překážky než je v pořadí,  znamená diskvalifikaci.
Diskvalifikován bude také pes, který opustí vyznačený prostor pro hoopers parkur a který nedokončí trať v maximálním stanoveném čase.
Tratě budou pro tuto kategorii dvě a vítěz vzejde ze součtu těchto běhů.
(v případě nízké účasti v této kategorii můžeme přidat ještě další běh.)

Kategorie H2 bude rozdělena na dvě výškové kategorie:
Small: psi s kohoutkovou výškou do 40 cm a Large: psi s kohoutkovou výškou nad 40 cm.


Přihláška na závody
Startovní listina

Občerstvení po dobu akce bude zajištěno!

Těšíme se na vás.   Ostrovani! 🙂